Кредитні модулі

Кафедра Радіоприймання та оброблення сигналів в складі Радіотехнічного факультету НТУУ “КПІ” готує бакалаврів за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка, спеціалізація Радіозв’язок та обробка сигналів.

бакалаври 2015бакалаври 2016магiстри 2016 бакалаври 2017науковий магiстр 2017професійний магiстр 2017 бакалаври 2018науковий магiстр 2018професійний магiстр 2018
Перелік кредитних модулів бакалаврської програми 6.050901 “Радіотехніка”

Семестр 1

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Україномовні Н/Д (блок 2) / Української мови 3
Іноземна мова 1,5
Вступ до спеціальності 1
Вища математика 1 3,5
Вища математика 2 4,5
Загальна фізика 1 8
Інформатика 1 / Обчислювальна техніка та програмування 1 6
Основи метрології  / Основи метрології та радіовимірювань 2,5
Разом за цикл 30

Семестр 2

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Історичні  Н/Д (блок 1) / Історія України 3
Іноземна мова 1,5
Вища математика 3 8
Загальна фізика 2 8
Інформатика 2 / Обчислювальна техніка та програмування 2 4
Інженерна та комп’ютерна графіка 5
Матеріали та компоненти радіоелектронної апаратури 2
Разом за цикл 31,5

Семестр 3

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Екологічні  Н/Д 2
Іноземна мова 1,5
Вища математика 4
Основи теорії кіл 8
Елементна база радіоелектронної апаратури 4,5
Цифрові пристрої 4,5
Методи теорії ймовірностей в радіотехніці 3
Н/Д з вбудованих систем 1 2,5
Разом за цикл 30

Семестр 4

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Філософські Н/Д  (блок 3) 3
Іноземна мова 1,5
Основи теорії телекомунікацій і радіотехніки 6,5
Електродинаміка та поширення радіохвиль 7,5
Процеси в лінійних електронних схемах 4
Проектування цифрових пристроїв на ПЛІС 3
Н/Д з вбудованих систем 2 4,5
Разом за цикл 30

Семестр 5

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
НД з Культури України 3
Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Схемотехніка 6
Цифрове оброблення сигналів 4,5
Статистична радіотехніка 3
Пристрої НВЧ та антени 6,5
Н/Д з проектування автоматичних систем 3
Контроль якості програмного забезпечення 2,5
Разом за цикл 30

Семестр 6

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Охорона праці та цивільний захист 4
Іноземна мова професійного спрямування 1
Правові Н/Д  (блок 5) 2
Радіопередавальні пристрої 5,5
Пристрої цифрового оброблення сигналів 4
Електронні та квантові прилади НВЧ 3
Аналогові електронні прилади 5,5
Цифрове оброблення сигналів в системах зв’язку 5
Разом за цикл 30

Семестр 7

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Економіка і організація виробництва 4
Радіоприймальні пристрої 7,5
Н/Д з теорії передавання і кодування сигналів 5
Конструювання та технологія РЕЗ 1 7
Радіотехнічні системи 5
Разом за цикл 30

Семестр 8

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Електроживлення 3
Конструювання та технологія РЕЗ 2 5
Н/Д з мультимедійних технологій в радіозв’язку 4
Організація досліджень та розробки РЕЗ 3
Переддипломна практика 7,5
Виконання атестаційної роботи 6
Разом за цикл 28,5
Перелік кредитних модулів бакалаврської програми 6.050901 “Радіотехніка

Семестр 1

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Україномовні Н/Д (блок 2) / Української мови 2
Іноземна мова 1,5
Вступ до спеціальності 2
Вища математика 1 3,5
Вища математика 2 4,5
Загальна фізика 1 4
Інформатика 1 4,5
Основи метрології 3
Інженерна та комп’ютерна графіка 5
Разом за цикл 30

Семестр 2

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Історичні  Н/Д (блок 1) 2
Іноземна мова 1,5
Вища математика 3 8
Загальна фізика 2 8
Інформатика 2 5,5
Н/Д з програмуваня на скриптових мовах 2,5
Електро-радіоматераіли 2,5
Разом за цикл 30

Семестр 3

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Екологічні  Н/Д 2
Іноземна мова 1,5
Вища математика 4 4
Основи теорії кіл 8
Елементна база радіоелектронної апаратури 4,5
Цифрові пристрої 4,5
Методи теорії ймовірностей в радіотехніці 3
Н/Д з вбудованих систем 1 2,5
Разом за цикл 30

Семестр 4

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Філософські Н/Д  (блок 3) 2
Психологічі  Н/Д  (блок 4) 1,5
Іноземна мова 1,5
Основи теорії телекомунікацій і радіотехніки 6,5
Електродинаміка та поширення радіохвиль 7,5
Процеси в лінійних електронних схемах 4
Проектування цифрових пристроїв на ПЛІС 2
Н/Д з вбудованих систем 2 4,5
Разом за цикл 30

Семестр 5

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Соціально-гуманітарні Н/Д №1 (блок 6) 2
Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Схемотехніка 6
Цифрове оброблення сигналів 4,5
Статистична радіотехніка 3
Пристрої НВЧ та антени 7,5
Н/Д з проектування автоматичних систем 3
Контроль якості програмного забезпечення 2,5
Разом за цикл 30

Семестр 6

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Охорона праці та цивільний захист 4
Іноземна мова професійного спрямування 1
Правові Н/Д  (блок 5) 2
Радіопередавальні пристрої 6
Пристрої цифрового оброблення сигналів 4
Електронні та квантові прилади НВЧ 3
Аналогові електронні прилади 5,5
Цифрове оброблення сигналів в системах зв’язку 6
Разом за цикл 31,5

Семестр 7

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Соціально-гуманітарні  Н/Д №2 (блок 6) 2
Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Економіка і організація виробництва 4
Радіоприймальні пристрої 7,5
Н/Д з теорії передавання і кодування сигналів 5
Конструювання та технологія РЕЗ 1 5
Радіотехнічні системи 5
Разом за цикл 30

Семестр 8

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Електроживлення радіоелектронної апаратури 3
Конструювання та технологія РЕЗ 2 5
Н/Д з мультимедійних технологій в радіозв’язку 4
Організація досліджень та розробки РЕЗ 3
Переддипломна практика 7,5
Виконання атестаційної роботи 6
Разом за цикл 28,5
Перелік кредитних модулів магістерської програми 8.05090102 “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення»”

Семестр 1

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Основи наукових досліджень 2
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1,5
Математичні методи оптимізації 4
Архітектура телекомунікаційних систем 6
Цифрове оброблення багатовимірних сигналів 6
Гібридні та монолітні інтегральні пристрої мікрохвильового діапазону 7
Інтернет технології 3,5
Разом за цикл 30

Семестр 2

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Патентознавство та інтелектуальна власність 3
Математичне моделювання процесів та систем 4
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1,5
Н/Д з менеджменту 3
Системи реєстрації та відображення інформації 4
Спеціальні розділи оброблення сигналів 1 5
Веб-сервіси та додатки 4
Системи зв’язку 7
Разом за цикл 31,5

Семестр 3

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Н/Д з проблем сталого розвитку 2
Н/Д з педагогіки 2
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1,5
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 5,5
Адаптивні системи 4
Мережі зв’язку 4,5
Спеціальні розділи оброблення сигналів 2 6
Захист інформації 4,5
Разом за цикл 30

Семестр 4

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Науково-дослідна  практика 6
Робота над магістерською дисертацією 22,5
Разом за цикл 28,5
 Перелік кредитних модулів бакалаврської програми 172 “Телекомунікації та радіотехніка”

Семестр 1

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Україномовні Н/Д (блок 2) / Української мови 2
Іноземна мова 1,5
Вступ до спеціальності 2
Вища математика 1 3,5
Вища математика 2 4,5
Загальна фізика 1 4
Інформатика 1 / Обчислювальна техніка та програмування 1 4,5
Основи метрології  / Основи метрології та радіовимірювань 3
Інженерна та комп’ютерна графіка 5
Разом за цикл 30

Семестр 2

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Історичні  Н/Д (блок 1) / Історія України 2
Іноземна мова 1,5
Вища математика 3 9
Загальна фізика 2 8
Інформатика 2 / Обчислювальна техніка та програмування 2 5,5
Екологічні  Н/Д 2
Психологічні Н/Д 2
Разом за цикл 30

Семестр 3

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Електро-радіоматеріали 3
Іноземна мова 1,5
Вища математика 4 4
Основи теорії кіл 8
Елементна база радіоелектронної апаратури 4,5
Цифрові пристрої 4,5
Методи теорії ймовірностей в радіотехніці 3
Н/Д з вбудованих систем 1 2,5
Разом за цикл 30

Семестр 4

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Філософські Н/Д  (блок 3) 2
Іноземна мова 1,5
Основи теорії телекомунікацій і радіотехніки 6,5
Електродинаміка та поширення радіохвиль 7,5
Процеси в лінійних електронних схемах 4
Проектування цифрових пристроїв на ПЛІС 2
Н/Д з вбудованих систем 2 4,5
Разом за цикл 30

Семестр 5

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Соціально-гуманітарні Н/Д №1 (блок 6) 2
Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Схемотехніка 6
Цифрове оброблення сигналів 4,5
Статистична радіотехніка 3
Пристрої НВЧ та антени 7,5
Н/Д з проектування автоматичних систем 3
Контроль якості програмного забезпечення 2,5
Разом за цикл 30

Семестр 6

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Охорона праці та цивільний захист 4
Іноземна мова професійного спрямування 1
Правові Н/Д  (блок 5) 2
Радіопередавальні пристрої 6
Пристрої цифрового оброблення сигналів 4
Електронні та квантові прилади НВЧ 3
Аналогові електронні прилади 5,5
Цифрове оброблення сигналів в системах зв’язку 6
Разом за цикл 30

Семестр 7

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Соціально-гуманітарні  Н/Д №2 (блок 6) 2
Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Економіка і організація виробництва 4
Радіоприймальні пристрої 7,5
Н/Д з теорії передавання і кодування сигналів 5
Конструювання та технологія РЕЗ 1 5
Радіотехнічні системи 5
Разом за цикл 30

Семестр 8

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Електроживлення РЕА 3
Конструювання та технологія РЕЗ 2 5
Н/Д з мультимедійних технологій в радіозв’язку 4
Організація досліджень та розробки РЕЗ 3
Переддипломна практика 7,5
Виконання атестаційної роботи 6
Разом за цикл 28,5
Перелік кредитних модулів магістерської програми

Семестр 1

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Основи наукових досліджень 2
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1,5
Н/Д Педагогіка 2
Н/Д Менеджмент 3
Архітектура мереж та систем зв’язку 5
Гібридні та монолітні інтегральні пристрої мікрохвильового діапазону 7
Спецрозділи оброблення сигналів 1 5,5
Веб-сервіси та додатки 4
Разом за цикл 30

Семестр 2

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Патентознавство та інтелектуальна власність 3
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1,5
Н/Д з проблем сталого розвитку 2
Цивільний захист 1
Системи зв’язку 6
Захист інформації 4
Спеціальні розділи оброблення сигналів 2 5,5
Адаптивні системи 4
Математичне моделювання процесів та систем 4
Разом за цикл 30

Семестр 3

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1,5
Математичні методи оптимізації 4
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 5,5
Методи оптимізації та управління 6
Побудова систем оброблення сигналів 6
Теорія надійності систем 3
Проектування систем обробки даних 4
Разом за цикл 30

Семестр 4

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Науково-дослідна  практика 9
Робота над магістерською дисертацією 21
Разом за цикл 30
Перелік кредитних модулів магістерської програми

Семестр 1

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Основи наукових досліджень 2
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1,5
Н/Д Педагогіка 2
Н/Д Менеджмент 3
Гібридні та монолітні інтегральні пристрої мікрохвильового діапазону 7
Архітектура мереж та систем зв’язку 5
Спецрозділи оброблення сигналів 1 5,5
Веб-сервіси та додатки 4
Разом за цикл 30

Семестр 2

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Патентознавство та інтелектуальна власність 3
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1,5
Н/Д з проблем сталого розвитку 2
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 2
Цивільний захист 1
Системи зв’язку 6
Захист інформації 4
Спеціальні розділи оброблення сигналів 2 5,5
Адаптивні системи 4
Разом за цикл 30

Семестр 3

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Науково-дослідна  практика 14
Робота над магістерською дисертацією 16
Разом за цикл 30
 Перелік кредитних модулів бакалаврської програми 172 “Телекомунікації та радіотехніка”

Семестр 1

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Україномовні Н/Д (блок 2) / Української мови 2
Іноземна мова 1,5
Вступ до спеціальності 2
Вища математика 1 3,5
Вища математика 2 4,5
Загальна фізика 1 4
Інформатика 1 / Обчислювальна техніка та програмування 1 4,5
Основи метрології  / Основи метрології та радіовимірювань 3
Інженерна та комп’ютерна графіка 5
Разом за цикл 30

Семестр 2

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Історичні  Н/Д (блок 1) / Історія України 2
Іноземна мова 1,5
Вища математика 3 9
Загальна фізика 2 8
Інформатика 2 / Обчислювальна техніка та програмування 2 5,5
Екологічні  Н/Д 2
Психологічні Н/Д 2
Разом за цикл 30

Семестр 3

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Електро-радіоматеріали 3
Іноземна мова 1,5
Вища математика 4 4
Основи теорії кіл 8
Елементна база радіоелектронної апаратури 4,5
Цифрові пристрої 4,5
Методи теорії ймовірностей в радіотехніці 3
Н/Д з вбудованих систем 1 2,5
Разом за цикл 30

Семестр 4

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Філософські Н/Д  (блок 3) 2
Іноземна мова 1,5
Основи теорії телекомунікацій і радіотехніки 6,5
Електродинаміка та поширення радіохвиль 7,5
Процеси в лінійних електронних схемах 4
Проектування цифрових пристроїв на ПЛІС 2
Н/Д з вбудованих систем 2 4,5
Разом за цикл 30

Семестр 5

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Соціально-гуманітарні Н/Д №1 (блок 6) 2
Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Схемотехніка 6
Цифрове оброблення сигналів 4,5
Статистична радіотехніка 3
Пристрої НВЧ та антени 7,5
Н/Д з проектування автоматичних систем 3
Контроль якості програмного забезпечення 2,5
Разом за цикл 30

Семестр 6

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Охорона праці та цивільний захист 4
Іноземна мова професійного спрямування 1
Правові Н/Д  (блок 5) 2
Радіопередавальні пристрої 6
Пристрої цифрового оброблення сигналів 4
Електронні та квантові прилади НВЧ 3
Аналогові електронні прилади 5,5
Цифрове оброблення сигналів в системах зв’язку 6
Разом за цикл 30

Семестр 7

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Соціально-гуманітарні  Н/Д №2 (блок 6) 2
Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Економіка і організація виробництва 4
Радіоприймальні пристрої 7,5
Н/Д з теорії передавання і кодування сигналів 5
Конструювання та технологія РЕЗ 1 5
Радіотехнічні системи 5
Разом за цикл 30

Семестр 8

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Електроживлення РЕА 3
Конструювання та технологія РЕЗ 2 5
Н/Д з мультимедійних технологій в радіозв’язку 4
Організація досліджень та розробки РЕЗ 3
Переддипломна практика 7,5
Виконання атестаційної роботи 6
Разом за цикл 28,5
Перелік кредитних модулів магістерської програми

Семестр 1

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Основи наукових досліджень 2
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1,5
Н/Д Педагогіка 2
Н/Д Менеджмент 3
Архітектура мереж та систем зв’язку 5
Гібридні та монолітні інтегральні пристрої мікрохвильового діапазону 7
Спецрозділи оброблення сигналів 1 5,5
Веб-сервіси та додатки 4
Разом за цикл 30

Семестр 2

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Патентознавство та інтелектуальна власність 3
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1,5
Н/Д з проблем сталого розвитку 2
Цивільний захист 1
Системи зв’язку 6
Захист інформації 4
Спеціальні розділи оброблення сигналів 2 5,5
Адаптивні системи 4
Математичне моделювання процесів та систем 4
Разом за цикл 30

Семестр 3

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1,5
Математичні методи оптимізації 4
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 5,5
Методи оптимізації та управління 6
Побудова систем оброблення сигналів 6
Теорія надійності систем 3
Проектування систем обробки даних 4
Разом за цикл 30

Семестр 4

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Науково-дослідна  практика 9
Робота над магістерською дисертацією 21
Разом за цикл 30
Перелік кредитних модулів магістерської програми

Семестр 1

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Основи наукових досліджень 2
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1,5
Н/Д Педагогіка 2
Н/Д Менеджмент 3
Гібридні та монолітні інтегральні пристрої мікрохвильового діапазону 7
Архітектура мереж та систем зв’язку 5
Спецрозділи оброблення сигналів 1 5,5
Веб-сервіси та додатки 4
Разом за цикл 30

Семестр 2

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Патентознавство та інтелектуальна власність 3
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1,5
Н/Д з проблем сталого розвитку 2
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 2
Цивільний захист 1
Системи зв’язку 6
Захист інформації 4
Спеціальні розділи оброблення сигналів 2 5,5
Адаптивні системи 4
Разом за цикл 30

Семестр 3

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Науково-дослідна  практика 14
Робота над магістерською дисертацією 16
Разом за цикл 30