Вступ на 1 курс магістратури

Шановні вступники!

Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів

оголошує набір на навчання за освітньою програмою “Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки” на здобуття вищої освіти за ступенем “Магістр”. Вступ відбувається на основі здобутого раніше першого ступеня вищої освіти “Бакалавр”.

Форми навчання:

  • денна форма навчання за державним замовленням;
  • денна форма навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;
  • заочна форма навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

Вартість навчання за КОНТРАКТОМ у 2020/2021 навчальному році на Радіотехнічному факультеті.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

172 Телекомунікації та радіотехніка:

денна форма – 24 900 грн за 1 навчальний рік,

заочна –12 300 грн за 1 навчальний рік.

Термін навчання!

Для вступу до магістратури необхідно здати комплексне фахове випробування та випробування з іноземної мови у форматі ЄВІ. Для складання випробування з іноземнох мови необхідно пройти реєстрацію.

Увага! Для вступу до магістратури необхідно здійснити електронну реєстрацію та здати іноземну мову в форматі ЄВІ. Дійсними для вступу є сертифікати 2020 та 2021 року.

Реєстрація на ЄВІ з іноземної мови (англійська, німецька, іспанська або французька) відбуватиметься з 11 травня 2021 року до 3 червня (до 18 години) 2021.

30 червня 2021 року відбудеться ЄВІ з іноземної мови для вступників до магістратури.

З програмою вступного випробування (ЄВІ) з іноземної мови Ви можете ознайомитись тут.

ЄВІ проводиться за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови».

Цього року можна зарахувати результаті ЄВі 2020 та 2021 років.

Цього року документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях, та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 липня зареєструвати електронний кабінет.

Подати заяви можна буде з 15 липня до 23 липня 18.00.

Вступні випробування за обраним фахом будуть проведені 24-30  липня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 02 серпня.

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 години 07 серпня.

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 13 години 14 серпня.

Терміни зарахування вступників:

за державним замовленням – 12 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 19 серпня.

Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:
КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 +RA,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RA –
чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих
досягнень вступника за формулою:
RA = 2RA + 2RT ,
де: RA – академічний складник, RT – складник творчих досягнень (детальніше про розрахунок RT тут).

 

Деталі на сайті приймальної комісії Національного технічного університету України КПІ ім. Ігоря Сікорського pk.kpi.ua

Програми вступних випробувань

Програма комплексного фахового випробування, методика оцінювання та приклад екзаменаційного білету.

До складу Програми входять такі дисципліни: Електронна компонентна база, Основи теорії кіл, Конструювання радіоелектронної апаратури (РЕА), Цифрова схемотехніка.

Випробування проводиться у вигляді письмового екзамену. Загальна кількість екзаменаційних білетів: 2 комплекти по 50 білетів. Кожний білет складається з чотирьох питань (два теоретичних питання та дві задачі), які стосуються різних дисциплін. Завдання оцінюються однаково. Час, відведений на виконання всіх завдань – 2 години.

Етапи вступної кампанії та розклад роботи відбіркової комісії можна переглянути на сайті Приймальної комісії!

 

Увага! Додаткове вступне випробування для вступу до магістратури скасовано! 

У зв’язку зі змінами до Закону України «Про вищу освіту» від 18 грудня 2019 року та взявши до уваги епідеміологічну ситуацію, викликану пандемією COVID-19 додаткове вступне випробування при вступі до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 та 2021 роках скасовано.

Процедура реєстрації на ЄВІ випускників інших ВНЗ або випускників інших років.

З правилами прийому до магіструри можна ознайомитися за посиланням:

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2021 році