Наукові напрямки

НАУКОВА ШКОЛИ КАФЕДРИ

СИСТЕМИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

Науковий керівник: к.т.н., доцент Антипенко Руслан Володимирович.
На кафедрі радіоприймання та оброблення сигналів в рамках наукової школи розвивається декілька наукових напрямів:

 1. Обробка одновимірних та двовимірних сигналів (образів) – їх реконструкція, реставрація, розпізнавання.
 2. Розробка цифрових систем радіозв’язку.
 3. Обробка сигналів в мехатронних системах потужного ультразвуку.

Сьогодні в час комп’ютерних технологій неможливо уявити собі світ без передачі цифрових сигналів – чи то це розмова по мобільному телефону, чи то передача зображення через Viber, Messenger та інші додатки. До того ж, оскільки практично вся інформація наразі зберігається в електронному вигляді, необхідно вдосконалювати системи захисту та  доступу до неї.

Скажімо про сучасний світ криміналістики, здавалось б – як далі вдосконалювати цю систему, адже про відбитки пальців все вже відомо, але ми все одно йдемо вперед. Розвиваємо цей напрям за допомогою сучасних методів реставрації образів.

Як виявити корисний сигнал з суміші, де енергія шуму перевищує енергію сигналу в декілька разів? І при цьому отримати якісне «не розмите» зображення або сигнал?

Як захистити доступ до інформації за допомогою аутентифікації особи за підписом? Якщо на папері хтось підробить Ваш підпис, то чи зможе він це зробити, якщо цей підпис буде введено і оброблено на комп’ютері?

Навіть сучасний світ медицини – це також рух вперед за допомогою розвитку нових алгоритмів обробки, дослідження біологічних сигналів, нових методів визначення внутрішньої структури об’єкту.

Чи можливо собі уявити визначення внутрішньої структури об’єктів за допомогою лише декількох електродів, невеликого пристрою, що передає невеликий струм на об’єкт та зчитує напругу з електродів? Чи можливо визначати найнепомітніше зміни в кардіосигналі людини і таким чином попередити ускладнення стану її здоров’я?

Зв’язок з найвіддаленішими куточками світу, з космосом – це розвиток сучасних цифрових систем радіозв’язку.

Як передати інформацію, як її прийняти, як зробити так, щоб при проходженні сигналу через канал зв’язку інформація збереглась і не спотворилась? Та як захистити ці дані від сторонніх очей? Саме в цьому полягає розвиток сучасних систем зв’язку.

Актуальність питання захисту інформації ще більше загострюється через впровадження технології «Інтернету речей» (Internet of Things  – IoT), коли великі масиви даних з датчиків через мікрокомп’ютер передаються в «хмару». Там виконується їх оброблення та формуються зворотні сигнали керування виконавчими механізмами. Використання лише протоколу HTTPS вже недостатньо для захисту каналів доступу в Інтернет. Крім того, зростає частка мобільного Інтернету та іміджеве застосування безкоштовних загальнодоступних точок доступу Wi-Fi, а це радіоканали, тому збільшуються ризики для їх користувачів. В курсі «Технології радіорозвідки та захисту інформації» аналізуються найпоширеніші канали витоку інформації, розглядаються способи перехоплення даних в них та способи захисту від несанкціонованого доступу. 

Одним з цікавих напрямів розвитку сучасної техніки та медицини є ультразвукові кавітаційні технології.

В рамках наукового напрямку на кафедрі РОС та кафедрі ПГМ ММІ займаються вивченням розповсюдження потужного ультразвуку в рідинах, а також ультразвуковими кавітаційними технологіями. Напрям тісно пов’язаний з науковою школою кафедри. Пристрої потужного ультразвуку подібні до систем радіоавтоматики. Основними відмінностями є розповсюдження хвиль в середовищі з нелінійними параметрами в умовах великих завад в колах зворотного зв’язку. При цьому ультразвукові перетворювачі моделюються в системах електромеханічних та електроакустичних технологій.

Навіщо ж потрібно застосування кавітаційних технологій в рідинах, наприклад у воді? Виявляється, що «кавітаційні бульбашки» у воді можуть прати наші речі без порошку, знезаражувати воду без хлору, очищувати метали без хімічної обробки і т.д. А хіба це можливо?

Відповідь – так, все це можливо! І як це зробити – Ви можете дізнатися, навчаючись та виконуючи роботу на нашій кафедрі!

Наукові напрямки кафедри радіоприймання та оброблення сигналів

 1. Методи оброблення цифрових сигналів та розпізнавання образів в нетрадиційних координатних базисах.
  Наукові керівники: к.т.н., доцент Антипенко Руслан Володимирович, к.т.н., доцент Іванюк Наталія Олександрівна, к.т.н., доцент Сушко Ірина Олександрівна.
 2. Методи та засоби імпедансної томографії.
  Наукові керівники: к.т.н., доцент Сушко Ірина Олександрівна; д.т.н., професор Шарпан Олег Борисович.
 3. Пристрої та системи ВЧ та НВЧ радіозв’язку, інформаційної безпеки, технологічних вимірювань.
  Наукові керівники: ст. викладач Першин Микола Олексійович.
 4. Розробка та дослідження системи радіозв’язку університетського наносупутника НТУУ «КПІ».
  Наукові керівники: ст. викладач Першин Микола Олексійович; к.т.н., доцент Антипенко Руслан Володимирович.
 5. Фізика та техніка потужного ультразвуку.
  Наукові керівники: к.т.н., доцент Мовчанюк Андрій Валерійович.
 6. Створення засобів зв’язку.
  Наукові керівники: ст. викладач Бондаренко Геннадій Іванович.
Go to top