АНТИПЕНКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

10Народився в 1971 р., випускник РТФ 1994 р.
З 1994 р. по 1999 р. працював в особливому конструкторському бюро «Шторм» при КПІ. Доцент, кандидат технічних наук, працює на кафедрі радіоприймання та оброблення сигналів з 1999 р. Кандидатську дисертацію за темою «Поперечно-планарні транзисторні генератори НВЧ» захистив в 2005 р., науковий керівник – проф. Мачуський Є.А.

Заступник завідуючого кафедрою радіоприймання та оброблення сигналів (РОС) з 2007 р., заступник декана з навчально-методичної роботи з 2011р.

З 2015 р. завідувач кафедрою РОС. Відзначається високим фаховим та методичним рівнем, відповідальним ставленням до викладацької діяльності.

Підготував та викладав дисципліни: «Прикладна механіка», «Технічна діагностика, контроль та випробування РЕЗ», «Цифрове оброблення сигналів», «Методи та засоби створення мультимедіа».

Галузь наукових інтересів: цифровий зв’язок, цифрове оброблення сигналів. Науковою роботою почав займатися ще будучи студентом. З того часу опубліковано більше 30 наукових праць. Приймав участь та був керівником науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в галузі систем цифрового радіозв’язку, бортової авіаційної радіоапаратури, апаратури для теле та радіомовлення, радіотехнічних медичних засобів.

Один з виконавців проекту НТУУ «КПІ» зі створення першого наносупутника України (запуск відбувся 19 червня 2014р.).

За наукову роботу нагороджений почесною грамотою Вченої Ради НТУУ «КПІ» та нагрудним знаком М.К. Янгеля «Аерокосмічного товариства України».