Лабораторія радіоприймальних пристроїв та аналогової схемотехніки

Дисципліна “Аналогова схемотехніка” належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки студентів. Мета вивчення дисципліни – 13придбання навиків і вмінь використання аналогових електронних пристроїв у різних радіотехнічних, побутових, обчислювальних та керувальних приладах і системах. В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти скласти та обґрунтувати технічне завдання на електронний пристрій; розробити його структурну та електричну схеми; виконати необхідні електричні розрахунки; обґрунтувати та зробити вибір елементної бази.

В рамках дисципліни студенти вивчають операційні підсилювачі ОП. Диференційні підсилювачі на ОП. Пристрої на ОП з нелінійним зворотним зв’язком. Частотно-селективні кола на основі ОП. Пристрої регулювання рівня сигналу. Підсилювачі потужності в побутовій РЕА. Елементна база сучасних побутових РЕЗ, порівняльні характеристики, сучасний стан та тенденції розвитку.

Лабораторія 512 обладнана всіма необхідними лабораторними установками, пристроями для проведення лабораторних робіт з курсу.
Дисципліна “Радіоприймальні та підсилювальні пристрої” (РПрП) належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки студентів.
Мета вивчення дисципліни – придбання знань, навиків і вмінь виробляти та застосовувати радіоприймальні та підсилювальні пристрої різного призначення.

1412

В рамках дисципліни студенти вивчають такі теми як: Моделi сигналiв, класифiкацiя радiозавад. Класифiкацiя РПрП, основнi технiчнi характеристики РПрП. Структури радiоприймальних пристроїв. Функцiональнi вузли радiоприймальних пристроїв: Вхiднi пристрої. Пiдсилювачi сигнальної частоти. Пiдсилювачi промiжної частоти. Перетворювачi частоти. Детектори сигналiв. Допомiжнi пристрої.

Радiоприйомнi пристрої рiзного призначення: Структури радiоприймальних пристроїв рiзного призначення. Особливостi побудови цифрових систем передачi iнформацiї.Стандарти цифрового зв’язку GSM, DAMPS, AMPS.

Для практичного освоєння студентами даного курсу на кафедрі обладнана лабораторія (512).

15

Також в лабораторії існує кафедральний музей радіоприймачів.