Лабораторія конструювання радіоелектронної апаратури

В лабораторії конструювання радіоелектронної апаратури проводяться лабораторні коботи та комп’ютерний практикум з курсу “Системи автоматизованого проектування”.

Метою вивчення даної дисципліни є набуття знань і практичних навиків застосування сучасних систем автоматизованого проектування аналогових та цифрових пристроїв, пристроїв надвисоких частот, конструювання плат друкованого монтажу та пристроїв надвисоких частот, оформлення конструкторської документації відповідно до діючих стандартів.

1011

В рамках курсу студенти вивчають такі теми як: Моделювання електричних схем. Розробка конструкторської документації засобами програми Auto-CAD. Розробка конструкторської документації плат друкованого монтажу засобами програми P-CAD. САПР ВЧ та НВЧ проектування радіоелектронних засобів.

Лабораторія оснащена новітньою базою комп’ютерів.
Також в лабораторії проводиться науково-дослідні роботи в рамках госдоговірної роботи.