Лабораторія цифрових пристроїв

8Мета вивчення дисципліни “Цифрові пристрої (ЦП)” – придбання знань, навиків і вмінь з основ роботи типових логічних схем, методики синтезу комбінаційних та послідовністних цифрових схем, використанню цифрових пристроїв у різних радіотехнічних, побутових, обчислювальних та керувальних приладах і системах. В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти скласти та обгрунтувати технічне завдання на цифровий пристрій; розробити його принципову схему; виконати необхідні розрахунки; обгрунтувати та зробити вибір елементної бази для побудови цифрового пристрою (системи), реалізувати цифровий пристрій і проконтролювати його працездатність.9

В рамках курсу студенти вивчають такі теми як: Математичні основи аналізу і синтезу цифрових пристроїв. Схемотехнічні основи цифрових пристроїв. Синтез комбінаційних логічних пристроїв. Трігери на ІЛС. Послідовнісні цифрові пристрої. Арифметичні пристрої систем цифрового оброблення інформації. Запамятовуючі пристрої. Аналого-цифрові і цифро-аналогові перетворювачі (АЦП і ЦАП) та ін.
Лабораторія оснащена всіма необхідними приладами та макетами для виконання лабораторних робіт – синтезу цифрових пристроїв.