Комп’ютерний клас радіоелектронних та комп’ютерних засобів створення мультимедіа

В комп’ютерному класі радіоелектронних та комп’ютерних засобів створення мультимедіа виконується комп’ютерний практикум та лабораторні роботи з дисциплін:

  1. Мережі зв’язку;
  2. ВЕБ-дизайн;
  3. Методи та засоби створення мультімедіа.

З розвитком інтернет технологій різко зросли можливості зберігання, обміну, пошуку та розповсюдження інформації в глобальній мережі інтернет. Для підвищення ефективності роботи виникає об’єктивна необхідність мати знання можливостей інформаційних технологій на практиці, вміння розробляти інтернет ресурси, а також керувати їх створенням. Розвиток мобільних технологій в XXI ст. призвів до розширення можливостей портативних (мобільних) пристроїв, в тому числі і доступу ними до інформації в мережі Інтернет. Однак особливості цього класу пристроїв вимагають враховувати специфіку отримання та відображення інформації для користувачів. Ситуація ще ускладнюється надзвичайно великим різноманіттям на ринку мобільних пристроїв, з розробленими власними стандартами, що вимагає кожен раз розробляти конкретне програмне забезпечення.
Мета вивчення дисципліни Мережі зв’язку – формування та узагальнення спеціальних знань та навичок студентів з питань створення програм для глобальної мережі Інтернет. В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти проектувати та створювати складні сайти, розробляти на мові програмування JavaScript клієнтські сценарії, розробляти алгоритми та програми на мові програмування PHP, оперувати базами даних на сервері, створювати прикладні програми на мові Java.

4

Мета вивчення дисципліни “WEB-дизайн” – формування та узагальнення спеціальних знань та навичок студентів з питань створення програм для глобальної мережі Інтернет. В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти проектувати та створювати складні сайти, розробляти на мові програмування JavaScript клієнтські сценарії, розробляти алгоритми та програми на мові програмування PHP, оперувати базами даних на сервері.
Мета вивчення дисципліни – узагальнити знання, набуті студентами за час навчання в університеті, набути навики та вміння аналізувати та проектувати як мультимедійні системи в цілому, так і окремі елементи таких систем.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти скласти та обґрунтувати структурну схему мультимедійної системи, викласти вимоги до її окремих елементів, визначити методи передавання, захисту та оброблення сигналів, вибрати апаратну реалізацію.

Мета вивчення дисципліни “Методи та засоби створення мультимедіа” – узагальнити знання, набуті студентами за час навчання в університеті, набути навики та вміння аналізувати та проектувати як мультимедійні системи в цілому, так і окремі елементи таких систем.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти скласти та обґрунтувати структурну схему мультимедійної системи, викласти вимоги до її окремих елементів, визначити методи передавання, захисту та оброблення сигналів, вибрати апаратну реалізацію.