РИБІН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

1_newПрофесор (2005), доктор технічних наук (2002), декан радіотехнічного факультету з 2004р.,завідувач кафедрою радіоприймання та оброблення сигналів з 2005—1015р. (з 2015р.— науковий керівник кафедри).

Закінчив електроакустичний факультет КПІ в 1972 р., вихованець кафедри теоретичних основ радіотехніки (працював на кафедрі ТОР з 1972 по 2005р.), учень професора Я.К. Трохименка Заступник головного редактора журналу «Радиоэлектроника» (Изв. вузов), головний редактор журналу Вісник НТУУ «КПІ». «Радіотехніка. Радіоапаратобудування». Автор понад 300 наукових публікацій (в тому числі 15 книжок). Лауреат Державної премії України в області науки і техніки (2012р.). Приймав участь в створенні Енциклопедичного навчального довідника «Радіотехніка». Викладач самого широкого профілю, глибоких теоретичних знань, з органічним почуттям нового. Людина високої інтелігентності, широкого кругу інтересів, любитель історії, літератури. лінгвістики. Широке коло учнів. Лекційні курси дисциплін «Методи цифрового оброблення інформації», «Методи комп’ютерної томографії», «Інтроскопія біооб’єктів».

Область наукових інтересів: теорія кіл, сучасні методи цифрового оброблення сигналів, томографія, реставрація образів. Відіграє значну роль у формуванні сучасного наукового та педагогічного потенціалу кафедри, як за рахунок модернізації базових дисциплін, так і за рахунок введення нових. Впроваджує науково-дослідні роботи на кафедрі, в тому числі за державною цільовою програмою «Новітні біотехнології, діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань».

Наказом президента України №279/2013 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2012 року нагороджено Рибіна О.І. за цикл підручників «Основи теорії кіл», «Електродинаміка та поширення радіохвиль».