List of study units

Кафедра Радиоприема и обработки сигналов в составе Радиотехнического факультета НТУУ «КПИ» готовит бакалавров по направлению 6.050901 Радиотехника, а также специалистов и магистров по специальности 7,8.05090102 Аппаратура радиосвязи, радиовещания и телевидения.

Bachelor 2015Bachelor 2016Master 2016
Bachelor program 6.050901 Radio Engineering

Term 1

Title of Study-Unit ECTS credits
The Ukrainian Language 3
English 1,5
Introduction to Speciality 1
Higher Mathematics I 3,5
Higher Mathematics II 4,5
General Physics I 8
Computer Equipment and Programming I 6
Fundamentals of Metrology and Radio Measurements 2,5
total 30

Term 2

Title of Study-Unit ECTS credits
History of Ukraine 3
English 1,5
Higher Mathematics 3 8
General Physics 2 8
Computer Equipment and Programming 2 4
Engineering and Computer Graphics 5
Materials and Components of Radio Electronic Equipment 2
total 31,5

Term 3

Title of Study-Unit ECTS credits
Ecology 2
English 1,5
Higher Mathematics 4
Fundamentals of Circuits Theory 8
Елементна база радіоелектронної апаратури 4,5
Digital Devices 4,5
Fundamentals of Statistical Radio Engineering 3
Н/Д з вбудованих систем 1 2,5
total 30

Term 4

Title of Study-Unit ECTS credits
Philosophy 3
English 1,5
Основи теорії телекомунікацій і радіотехніки 6,5
Electrodynamics and Radio Wave Transmission 7,5
Процеси в лінійних електронних схемах 4
Проектування цифрових пристроїв на ПЛІС 3
Н/Д з вбудованих систем 2 4,5
total 30

Term 5

Title of Study-Unit ECTS credits
History of Ukrainian Culture 3
English 1,5
Схемотехніка 6
Digital Processing of Signal 4,5
Statistical Radio Engineering 3
Ultra-high Frequency Devices and Antennas 6,5
Н/Д з проектування автоматичних систем 3
Контроль якості програмного забезпечення 2,5
total 30

Term 6

Title of Study-Unit ECTS credits
Fundamentals of Labor Safety 4
English професійного спрямування 1
Law 2
Radio Transmitting Devices 5,5
Digital Processing of Signal 4
Electronic and Quantum Devices of Microwave Frequency 3
Analog Electronic Devic 5,5
Digital Processing of Signal in communication systems 5
total 30

Term 7

Title of Study-Unit ECTS credits
English 1,5
Economics and Production Organization 4
Radio Receiving Devices 7,5
Fundamentals of Information Transfer Theory 5
Design of Radio Electronic Equipment 1 7
Radio Electronic Systems 5
total 30

Term 8

Title of Study-Unit ECTS credits
Power Supply for Radio Electronic Equipment 3
Design of Radio Electronic Equipment 2 5
Н/Д з мультимедійних технологій в радіозв’язку 4
Організація досліджень та розробки РЕЗ 3
Pre-diploma Practice 7,5
Виконання атестаційної роботи 6
total 28,5
Bachelor program 6.050901 Radio Engineering

Term 1

Title of Study-Unit ECTS credits
The Ukrainian Language for Specific Purposes 2
English 1,5
Introduction to Speciality 2
Higher Mathematics 1 3,5
Higher Mathematics 2 4,5
General Physics 1 4
Computer Equipment and Programming 1 4,5
Fundamentals of Metrology and Radio Measurements 3
Engineering and Computer Graphics 5
total 30

Term 2

Title of Study-Unit ECTS credits
History of Ukraine 2
English 1,5
Higher Mathematics 3 8
General Physics 2 8
Computer Equipment and Programming 2 5,5
Programming 3 2,5
Materials and Components of Radio Electronic Equipment 2,5
total 30

Term 3

Title of Study-Unit ECTS credits
Ecology 2
English 1,5
Higher Mathematics 4 4
Fundamentals of Circuits Theory 8
Materials and Components of Radio Electronic Equipment 4,5
Digital Devices 4,5
Fundamentals of Statistical Radio Engineering 3
Н/Д з вбудованих систем 1 2,5
total 30

Term 4

Title of Study-Unit ECTS credits
Philosophy 2
Psychology 1,5
English 1,5
Основи теорії телекомунікацій і радіотехніки 6,5
Electrodynamics and Radio Wave Transmission 7,5
Процеси в лінійних електронних схемах 4
Проектування цифрових пристроїв на ПЛІС 2
Н/Д з вбудованих систем 2 4,5
total 30

Term 5

Title of Study-Unit ECTS credits
Sociology 2
English 1,5
Схемотехніка 6
Digital Processing of Signa 4,5
Statistical Radio Engineering 3
Ultra-high Frequency Devices and Antennas 7,5
Н/Д з проектування автоматичних систем 3
Контроль якості програмного забезпечення 2,5
total 30

Term 6

Title of Study-Unit ECTS credits
 Fundamentals of Labor Safety 4
English 1
Law 2
Radio Transmitting Devices 6
Digital Processing of Signal 4
Electronic and Quantum Devices of Microwave Frequency 3
Analog Electronic Devic 5,5
Digital Processing of Signal in communication systems 6
total 31,5

Term 7

Title of Study-Unit ECTS credits
Politology 2
English 1,5
Economics and Production Organization 4
Radio Receiving Devices 7,5
Fundamentals of Information Transfer Theory 5
Design of Radio Electronic Equipment 1 5
Radio Electronic Systems 5
total 30

Term 8

Title of Study-Unit ECTS credits
Power Supply for Radio Electronic Equipment 3
Design of Radio Electronic Equipment 2 5
Н/Д з мультимедійних технологій в радіозв’язку 4
Організація досліджень та розробки РЕЗ 3
Pre-diploma Practice 7,5
Виконання атестаційної роботи 6
total 28,5
Master program 8.05090102 Radiocommunication, Radio- and Television Broadcasting Equipment

Term 1

Title of Study-Unit ECTS credits
Основи наукових досліджень 2
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1,5
Математичні методи оптимізації 4
Архітектура телекомунікаційних систем 6
Цифрове оброблення багатовимірних сигналів 6
Гібридні та монолітні інтегральні пристрої мікрохвильового діапазону 7
Інтернет технології 3,5
total 30

Term 2

Title of Study-Unit ECTS credits
Патентознавство та інтелектуальна власність 3
Математичне моделювання процесів та систем 4
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1,5
Н/Д з менеджменту 3
Системи реєстрації та відображення інформації 4
Спеціальні розділи оброблення сигналів 1 5
Веб-сервіси та додатки 4
Системи зв’язку 7
total 31,5

Term 3

Title of Study-Unit ECTS credits
Н/Д з проблем сталого розвитку 2
Н/Д з педагогіки 2
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1,5
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 5,5
Адаптивні системи 4
Мережі зв’язку 4,5
Спеціальні розділи оброблення сигналів 2 6
Захист інформації 4,5
total 30

Term 4

Title of Study-Unit ECTS credits
Науково-дослідна  практика 6
Робота над магістерською дисертацією 22,5
total 28,5