Кредитні модулі

Кафедра Радіоприймання та оброблення сигналів в складі Радіотехнічного факультету НТУУ “КПІ” готує бакалаврів за напрямком 6.050901 Радіотехніка, а також спеціалістів та магістрів за спеціальністю 7,8.05090102 Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення.

бакалаври 2015бакалаври 2016магiстри 2016
Перелік кредитних модулів бакалаврської програми 6.050901 “Радіотехніка”

Семестр 1

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Україномовні Н/Д (блок 2) / Української мови 3
Іноземна мова 1,5
Вступ до спеціальності 1
Вища математика 1 3,5
Вища математика 2 4,5
Загальна фізика 1 8
Інформатика 1 / Обчислювальна техніка та програмування 1 6
Основи метрології  / Основи метрології та радіовимірювань 2,5
Разом за цикл 30

Семестр 2

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Історичні  Н/Д (блок 1) / Історія України 3
Іноземна мова 1,5
Вища математика 3 8
Загальна фізика 2 8
Інформатика 2 / Обчислювальна техніка та програмування 2 4
Інженерна та комп’ютерна графіка 5
Матеріали та компоненти радіоелектронної апаратури 2
Разом за цикл 31,5

Семестр 3

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Екологічні  Н/Д 2
Іноземна мова 1,5
Вища математика 4
Основи теорії кіл 8
Елементна база радіоелектронної апаратури 4,5
Цифрові пристрої 4,5
Методи теорії ймовірностей в радіотехніці 3
Н/Д з вбудованих систем 1 2,5
Разом за цикл 30

Семестр 4

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Філософські Н/Д  (блок 3) 3
Іноземна мова 1,5
Основи теорії телекомунікацій і радіотехніки 6,5
Електродинаміка та поширення радіохвиль 7,5
Процеси в лінійних електронних схемах 4
Проектування цифрових пристроїв на ПЛІС 3
Н/Д з вбудованих систем 2 4,5
Разом за цикл 30

Семестр 5

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
НД з Культури України 3
Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Схемотехніка 6
Цифрове оброблення сигналів 4,5
Статистична радіотехніка 3
Пристрої НВЧ та антени 6,5
Н/Д з проектування автоматичних систем 3
Контроль якості програмного забезпечення 2,5
Разом за цикл 30

Семестр 6

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Охорона праці та цивільний захист 4
Іноземна мова професійного спрямування 1
Правові Н/Д  (блок 5) 2
Радіопередавальні пристрої 5,5
Пристрої цифрового оброблення сигналів 4
Електронні та квантові прилади НВЧ 3
Аналогові електронні прилади 5,5
Цифрове оброблення сигналів в системах зв’язку 5
Разом за цикл 30

Семестр 7

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Економіка і організація виробництва 4
Радіоприймальні пристрої 7,5
Н/Д з теорії передавання і кодування сигналів 5
Конструювання та технологія РЕЗ 1 7
Радіотехнічні системи 5
Разом за цикл 30

Семестр 8

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Електроживлення 3
Конструювання та технологія РЕЗ 2 5
Н/Д з мультимедійних технологій в радіозв’язку 4
Організація досліджень та розробки РЕЗ 3
Переддипломна практика 7,5
Виконання атестаційної роботи 6
Разом за цикл 28,5
Перелік кредитних модулів бакалаврської програми 6.050901 “Радіотехніка

Семестр 1

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Україномовні Н/Д (блок 2) / Української мови 2
Іноземна мова 1,5
Вступ до спеціальності 2
Вища математика 1 3,5
Вища математика 2 4,5
Загальна фізика 1 4
Інформатика 1 4,5
Основи метрології 3
Інженерна та комп’ютерна графіка 5
Разом за цикл 30

Семестр 2

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Історичні  Н/Д (блок 1) 2
Іноземна мова 1,5
Вища математика 3 8
Загальна фізика 2 8
Інформатика 2 5,5
Н/Д з програмуваня на скриптових мовах 2,5
Електро-радіоматераіли 2,5
Разом за цикл 30

Семестр 3

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Екологічні  Н/Д 2
Іноземна мова 1,5
Вища математика 4 4
Основи теорії кіл 8
Елементна база радіоелектронної апаратури 4,5
Цифрові пристрої 4,5
Методи теорії ймовірностей в радіотехніці 3
Н/Д з вбудованих систем 1 2,5
Разом за цикл 30

Семестр 4

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Філософські Н/Д  (блок 3) 2
Психологічі  Н/Д  (блок 4) 1,5
Іноземна мова 1,5
Основи теорії телекомунікацій і радіотехніки 6,5
Електродинаміка та поширення радіохвиль 7,5
Процеси в лінійних електронних схемах 4
Проектування цифрових пристроїв на ПЛІС 2
Н/Д з вбудованих систем 2 4,5
Разом за цикл 30

Семестр 5

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Соціально-гуманітарні Н/Д №1 (блок 6) 2
Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Схемотехніка 6
Цифрове оброблення сигналів 4,5
Статистична радіотехніка 3
Пристрої НВЧ та антени 7,5
Н/Д з проектування автоматичних систем 3
Контроль якості програмного забезпечення 2,5
Разом за цикл 30

Семестр 6

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Охорона праці та цивільний захист 4
Іноземна мова професійного спрямування 1
Правові Н/Д  (блок 5) 2
Радіопередавальні пристрої 6
Пристрої цифрового оброблення сигналів 4
Електронні та квантові прилади НВЧ 3
Аналогові електронні прилади 5,5
Цифрове оброблення сигналів в системах зв’язку 6
Разом за цикл 31,5

Семестр 7

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Соціально-гуманітарні  Н/Д №2 (блок 6) 2
Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Економіка і організація виробництва 4
Радіоприймальні пристрої 7,5
Н/Д з теорії передавання і кодування сигналів 5
Конструювання та технологія РЕЗ 1 5
Радіотехнічні системи 5
Разом за цикл 30

Семестр 8

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Електроживлення радіоелектронної апаратури 3
Конструювання та технологія РЕЗ 2 5
Н/Д з мультимедійних технологій в радіозв’язку 4
Організація досліджень та розробки РЕЗ 3
Переддипломна практика 7,5
Виконання атестаційної роботи 6
Разом за цикл 28,5
Перелік кредитних модулів магістерської програми 8.05090102 “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення»”

Семестр 1

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Основи наукових досліджень 2
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1,5
Математичні методи оптимізації 4
Архітектура телекомунікаційних систем 6
Цифрове оброблення багатовимірних сигналів 6
Гібридні та монолітні інтегральні пристрої мікрохвильового діапазону 7
Інтернет технології 3,5
Разом за цикл 30

Семестр 2

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Патентознавство та інтелектуальна власність 3
Математичне моделювання процесів та систем 4
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1,5
Н/Д з менеджменту 3
Системи реєстрації та відображення інформації 4
Спеціальні розділи оброблення сигналів 1 5
Веб-сервіси та додатки 4
Системи зв’язку 7
Разом за цикл 31,5

Семестр 3

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Н/Д з проблем сталого розвитку 2
Н/Д з педагогіки 2
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1,5
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 5,5
Адаптивні системи 4
Мережі зв’язку 4,5
Спеціальні розділи оброблення сигналів 2 6
Захист інформації 4,5
Разом за цикл 30

Семестр 4

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ кредити
Науково-дослідна  практика 6
Робота над магістерською дисертацією 22,5
Разом за цикл 28,5