Умови вступу на 5 курс

Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів оголошує оголошує набір на 5 курс навчання за освітньою програмою «Радіозв’язок і оброблення сигналів» на здобуття вищої освіти за ступенем “Магістр”. Вступ відбувається на основі здобутого раніше першого ступеня вищої освіти “Бакалавр” за спеціальністю 172 “Телекомунікації та радіотехніка”.

Студенти набувають знань в галузі завадостійкості та ефективності аналогового і цифрового оброблення сигналів, тонкого спектрального аналізу випадкових процесів, оптимального проектування схем і конструкцій підсилювальних та приймально-передавальних пристроїв радіозв’язку, виявлення сигналів на фоні завад, радіорозвідки та моніторингу. Значна увага приділяється програмуванню мікроконтролерів і мікрокомп’ютерів, програмно-конфігурованим системам зв’язку, методам та алгоритмам цифрового оброблення сигналів, алгоритмам цифрової фільтрації, сучасним інформаційним та інтернет-технологіям. Якісна підготовка випускників забезпечує високий попит від провідних підприємств, зокрема і оборонних. Випускники працюють як в українських, так і в міжнародних компаніях за кордоном в галузях не тільки радіоелектроніки та телекомунікації, а і в суміжних з ними.

Якісна, всебічна та ґрунтовна підготовка забезпечує успішне працевлаштування та швидку адаптацію до нових умов роботи, здатність до постійного підвищення кваліфікації.

Ти продовжуєш навчання за тією ж спеціальністю? Тоді тобі потрібно подати документи з 1 липня до 2 серпня та скласти вступні випробування (перший етап випробувань – з 5 липня до 9 липня, другий етап – з 5 серпня до 9 серпня). Таких випробувань два – вступне фахове випробування та іноземна мова.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Тоді тобі потрібно подати документи з 1 липня по 2 серпня та скласти основні вступні випробування (перший етап випробувань – з 5 липня до 9 липня, другий етап – з 5 серпня до 9 серпня) та додаткове випробування з фаху, щоб визначити, чи зможеш ти опановувати обрану програму підготовки.

Строки вступної кампанії:

 • Прийом заяв для вступників, які вступають на основі вступних випробувань: 01 липня 2019 – 02 серпня 2019 року.
 • Вступні випробування: 05 – 09 липня 2019 та 05 – 09 серпня 2019.
 • Оприлюднення рейтингового списку з рекомендаціями: не пізніше 11 серпня 2019 року.
 • Закінчення строку виконання вступником вимог до зарахування на місця державного замовлення: до 13 години 14 серпня 2019 року.
 • Закінчення строку виконання вступником вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб:  до 13 години 16 серпня 2019 року.
 • Терміни зарахування: до 12 години 20 серпня 2019 року на місця державного замовлення; не пізніше 22 серпня на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб.

Випробування проводиться у вигляді письмового екзамену. Загальна кількість екзаменаційних білетів: 2 комплекти по 50 білетів. Кожний білет складається з чотирьох питань (два теоретичних питання та дві задачі), які стосуються різних дисциплін. Завдання оцінюються однаково. Час, відведений на виконання всіх завдань – 2 години.

Якщо вступник має ступінь вищої освіти “Бакалавр” за спеціальністю, відмінною від 172  “Телекомунікації та радіотехніка”, то він повинен скласти крім фахового випробування ще й додаткове вступне випробування.

Програми вступних випробувань

Програма комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка знаходиться за посиланнями:

Освітня програма Радіозв’язок і оброблення сигналів

Програма додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка знаходиться за посиланням!

Додаткове випробування складається вступниками, які здобули ступінь бакалавра за іншою спеціальністю.

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • чотири фотографії

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Більш детальна інформація до вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка спеціалізація: Радіозв’язок і оброблення сигналів” або https://pk.kpi.ua/entry-5-course/

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2019 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2019 році

Вартість навчання у 2018/2019 навчальному році по спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка

На всі Ваші питання Ви можете отримати відповідь, звернувшись до нас за телефонами:

+38063-615-26-52, Перший заступник декана РТФ, в.о. завідувача кафедри РОС Іванюк Наталія Олександрівна.
+38063-656-10-56, +38097-165-98-56, Викладач кафедри РОС, к.т.н., доцент, Сушко Ірина Олександрівна
+38044-204-83-42, Відбіркова комісія РТФ.

або на сайті http://pk.kpi.ua

e-mail: vstup@rtf.kpi.ua

А також долучайтесь до нас у соціальних мережах:
https://www.facebook.com/radiofaculty.

photo_2019-03-12_18-30-06