Кваліфікаційні роботи бакалаврів

Оцінювання біогідратності людини за векторним аналізом частотних параметрів біоімпедансу

Автор: Архипська Марія Олегівна

Група: РА-31

Керівник: д. т. н., проф., Шарпан О.Б.

Анотація: Дипломна робота складається з 67 сторінок, на яких розміщено 29 рисунків та
10 таблиць, а також додаток, у якому розміщений метод візуального скринінгу, що
надано для порівняння з методом біоімпедансного аналізу щодо доцільнішого
використання у роботі з біооб’єктами.
Метою є дослідження можливості комплексної оцінки гідратності організму
людини під час «сухого» голодування за вимірюванням параметрів електричного
біоімпедансу на різних частотах для поглибленого визначення динаміки
функціональних параметрів організму.
Об’єкт дослідження – динаміка функціонального стану організму людини на
різних етапах стресової ситуації за вимірюванням на декількох частотах.
Предмет дослідження – динаміки параметрів біогідратності організму людини
при послідовному циклі вимірювань електричного біоімпедансу на різних етапах
«сухого» голодування.

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити

Оцінювання біогідратності людини за векторним аналізом частотних параметрів біоімпедансу

Автор: Гончарук Віктор Васильович

Група: РА-31

Керівник: к. т. н., доц., Могильний С.Б.

Анотація: Пояснювальна записка дипломної роботи на тему: «Голосове керування радіоелектронними пристроями» обсягом 68 сторінок містить 7 ілюстрацій, 3 таблиці та 24 бібліографічних посилання.
Метою дипломної роботи є побудова та дослідження роботи голосового керування із використанням Raspberry Pi та плати розпізнавання голосових команд EasyVR.
В роботі проаналізовано основні онлайнові та офлайнові методи розпі-знавання голосових команд, достовірність їх визначення, описано параметри, особливості методів, встановлення їх на Raspberry Pi.
В розділі «Охорона праці» виконано оцінку основних потенційно шкід-ливих і небезпечних чинників, які мають місце при експлуатації пристрою.

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити

Система автоматичного збору та обробки веб даних на базі сервера Raspberry Pi.

Автор: Зінченко Олександр Васильович

Група: РА-31

Керівник: ст. викладач Лубковський В.М.

Анотація: Дипломна робота складається з пояснювальної записки обсягом 77 сторінок, містить 33 ілюстрації, 5 таблиць, 8 посилання, 6 додатків.
Метою дипломної роботи є створення системи для збирання та оброблення даних з різних веб ресурсів, що може бути корисним, наприклад, для маркетингових компаній, або й звичайних підприємств яким необхідно отримати певні дані з сайтів інших компаній в автоматичному режимі.
В якості веб серверу обрано мікрокомп’ютер Raspberry Pi 3. Також створено та налаштовано веб клієнт який аналізує список веб-сайтів для отримання з них потрібних даних. Працездатність розробленої системи перевірено в порівнянні з платними аналогами.

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити

Формування відеопотоку з використанням мікрокомп’ютера

Автор: Оркуша Лідія Дмитрівна

Група: РА-31

Керівник: к. т. н., доц., Могильний С.Б.

Анотація: Дипломна робота має обсяг 60 сторінок, що містять 5 ілюстрацій, 4 таблиці, 7 додатків та 5 джерел.
Метою роботи є реалізація системи передачі відеопотоку з мінімальною затримкою.
Метод дослідження – статистичний аналіз виміряних показників та програмування мікрокомп’ютера.
Апаратура – мікрокомп’ютер Raspberry Pi із встановленою ОС Raspbian та приєднаним модулем камери, ноутбук із ОС Windows 10, планшет із ОС iOS10.
Результатом роботи є реалізована в глобальній мережі система відеопотоку з використанням мікрокомп’ютера Raspberry Pi з мінімальною затримкою.
Ключові слова: Raspberry Pi, мікрокомп’ютер, відеопотік, камера.

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити

Формування відеопотоку з використанням мікрокомп’ютера

Автор: Поліщук Роман Вікторович

Група: РА-31

Керівник: к.т.н., доц. Сєдов С.О.

Анотація: Дипломна робота складається з 51 сторінки, на яких описано стандарти і методи шифрування в Wi-Fi мережах.
Технологія Wi – Fi використовується для організації безпровідних локальних комп’ютерних мереж, а також створення так званих гарячих точок високошвидкісного доступу в Інтернет. Безпровідні мережі володіють, в порівнянні з традиційними дротяними мережами, чималими перевагами.
Вибрано і рекомендовано оптимальний стандарт для захисту інформації і оптимальний метод шифрування повідомлень в Wi-Fi мережах на сьогоднішній день.

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити

Пристрій управління насосним обладнанням системи водовідведення

Автор: Попов Олександр Владиславович

Група: РА-31

Керівник: ст.викл. Бондаренко Г.І.

Анотація: Дипломна робота має обсяг 79 сторінок, що містять 19 ілюстрацій, 11 таблиць, 6 додатків та 3 джерела.
Метою роботи є розробка пристрою керування насосним обладнанням системи водовідведення із підвищеною енергоефективністю.
Результатом роботи структурна схема пристрою, та розроблене програмне забезпечення.
Ключові слова: Пристрій керування, система водовідведення програмований логічний контролер, енергоефективність .

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити

Способи обміну даними в сенсорних мережах

Автор: Ружинська Ірина Владиславівна

Група: РА-31

Керівник: к.т.н., доц. Мосійчук В.С.

Анотація: Дипломна робота: обсяг 52 сторінки, 26 зображень, 5 таблиць, 24 посилання.
Тема дипломної роботи – дослідження способів обміну даних у сенсорній мережі автономних вимірювальних модулів з активними електродами електро-імпедансної томографії.
Метою роботи є реалізація прототипу сенсорної мережі на основі активних електродів з вбудованими мікроконтролерами для електро-імпедансного томографа, аналіз протоколів обміну даними за критеріями складності реалізації та гнучкості конфігурації сенсорної мережі.
Розглянуто дротовий та бездротовий підходи для побудови сенсорної мережі, особливості підключення елементів і їх налаштування.
Ключові слова: томографія, безпровідна мережа, провідна мережа, інтерфейс, протокол, алгоритм

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити

Прямоходове імпульсне джерело живлення

Автор: Середін Андрій Павлович

Група: РА-31

Керівник: к.т.н., доц.. Мовчанюк А.В.

Анотація: Дипломний проект на тему «Прямоходове імпульсне джерело живлен-ня» складається із 82 сторінок та містить 17 ілюстрацій, 7 таблиць, 5 крес-лень, до яких входять: схема структурна, схема електрична принципова, дру-кована плата, друкований вузол, креслення імпульсного трансформатора. До складу пояснювальної записки також входить 8 додатків: технічне завдання, схема структурна (А3), схема електрична принципова (А3), перелік елемен-тів, креслення друкованої плати (А3), креслення друкованого вузла (А3), специфікація друкованого вузла, креслення імпульсного трансформатора (А3).
Метою дипломного проекту є розробка малогабаритного прямоходового імпульсного блоку живлення із пошуком найбільш раціонального методу ро-зрахунку та виготовленням діючого макету.
При вирішенні поставленої у ТЗ задачі було розглянуто методики проек-тування імпульсних джерел живлення різних авторів (як вітчизняних, так і зарубіжних), визначено їх переваги та недоліки та обрано найбільш раціона-льний з точки зору результату метод, опрацьовано відповідний теоретичний матеріал на дану тематику.
Для проектування пристрою було використано середовище проектуван-ня плат ARES 7 та середовище проектування принципових електричних схем ISIS 7 програми САПР Proteus 7.1, аналітичне обчислювальне середовище Mathcad та засоби Microsoft Word.

Пояснювальна записка: Завантажити

Частотно-територіальне планування району транкінгового зв’язку

Автор: Попрожук Олександр Іванович

Група: РА-31

Керівник: к.т.н., доц.. Мовчанюк А.В.

Анотація: Дипломний проект складається із 60 сторінок, має 4 креслення формату А1.
Розроблена система компенсації ствола гармати, призначена для підвищення точності вогню на великі дистанції.
Суть запропонованого способу : на дуловому зрізі ствола встановлюється плоске дзеркало, а на протилежному кінці ствола, встановлюється точкове джерело модульованого випромінювання з широкою діаграмою спрямованості. Відбите від дзеркала зображення точкового джерела піддається круговій розгортці за допомогою рівномірно обертового оптичного клина і фокусується за допомогою об’єктиву на чотирьохплощадковий фотоприймач з ортогональним розташуванням чутливих площадок. Шуканий кут вигину ствола визначається по співвідношенню тривалості засвічень площадок фотодіода, виходячи з відомих конструктивних параметрів: фокусна відстань об’єктива, кута заломлення оптичного клина, швидкості розгортки.
Система компенсації використається як складова частина танку.
Вирішено питання конкурентоспроможності виробу й охорони праці при виробництві одного з вузлів.

Пояснювальна записка: Завантажити

 

 

Аналіз варіантів побудови мереж IP-телефонії в зонах проведення АТО

Автор: Пронь Олег Олегович

Група: РА-31

Керівник: к. т. н., доц., Сєдов С.О.

Анотація: Кваліфікаційна робота присвячена аналізу сервісу ІР-телефонії в мультисервісних мережах наступного покоління з комутацією пакетів та його застосування в зоні проведення АТО.
В даній кваліфікаційній роботі досліджені загальні характеристики та переваги сервісу ІР-телефонії, проаналізовано процес передачі голосових даних по мережам, які керуються протоколом ІР, розглянуті варіанти побудови мережі ІР-телефонії, та питання його обслуговування.
Стрімкий розвиток мережних-технологій привів до появи безлічі додаткових сервісів. Одним з таких сервісів є IP-телефонія. Під IP-телефонією розуміється технологія, що дозволяє використовувати публічну чи відомчу мережу для ведення переговорів з використанням інтернет протоколу, а також передачі даних і відео в режимі реального часу.
Ключові слова: мультисервісна мережа, комутація пакетів, протокол, сервер, цифрова автоматична телефонна станція.
Кваліфікаційна робота містить 75 сторінок, 19 рисунків та 1 таблицю. В роботі використано 17 науково-технічних видань.

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити

Система контролю за пересуванням мобільних об’єктів з використанням корпоративної телекомунікаційної мережі

Автор: Чемериський Євген Геннадійович

Група: РА-32

Керівник: д.т.н., проф. Степанов М. М.

Анотація: В дипломній роботі розробляється система динамічного контролю за пересуванням мобільних об’єктів з використанням корпоративної телекомунікаційної мережі на прикладі ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
Ця система має централізовану архітектуру, яка управляється від центрального комп’ютера, на якому відбувається збір даних, отриманих від системи GPS-трекерів, їх аналіз та взаємодія з робочим місцем оператора.

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити

Корпоративна мережа зв’язку

Автор: Ященко Юрій Вікторович

Група: РА-32

Керівник: ст.викл. Бондаренко Г.І.

Анотація: Дипломна робота на тему: «Корпоративна мережа зв’язку» виконана на 56 сторінках машинного тексту, що включають 25 ілюстрацій, 3 таблиці, 1 додаток та 12 бібліографічних посилань.
Мета дипломної роботи полягає в проектуванні корпоративної мережі зв’язку для підприємства.
В ході роботи були розглянуті основні методи проектування мереж та огляд систем моделювання.

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити

Частотно-територіальне планування району транкінгового зв’язку

Автор: Афендіков Костянтин Володимирович

Група: РА-32

Керівник: ст.викл. Бондаренко Г.І.

Анотація: Дипломної роботи на тему «Частотно-територіальне планування району транкінгового зв’язку» виконано на 61 сторінках, що включають 10 ілюстрацій, 13 таблиць, 1 додатків та 27 бібілографічних посилань.
Мета дипломної роботи полягала в дослідженні особливостей проектування мережі транкінгового на ділянці Харків – Лисичанськ.
Були розглянуті існуючі системи транкінгового радіозв’язку, функції і технічні характеристики, застосовуваного стандарту, досліджено структуру мережі транкінгового зв’язку.
Було проведено розрахунок системи електроживлення і заземлювального пристрою для обраної базової станції. Проведений розрахунок розподілу електромагнітного поля показав, що для організації транкінгової мережі на ділянці Харків – Лисичанськ необхідно встановити 7 базових станцій.
Також наведені необхідні розрахунки по безпеці життєдіяльності та економіці.

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити