Кваліфікаційні роботи спеціалістів

Розробка блоку керування стабілізованим джерелом постійного струму

Автор: Доценко Я.О.

Група: РА-41c

Керівник: к.т.н., доц., Могильний С. Б.

Анотація: Дипломний проект викладено на 84 сторінках, які містять 8 ілюстрацій, 20 таблиць, 4 додатки і 15 літературні джерела. Метою проекту є розробка блоку керування стабілізованого джерела постійного струму. В роботі проведені конструкторські розрахунки та розрахунки, що підтверджують працездатність приладу. Розроблено комплект конструкторської документації. Розроблений прилад доцільно використовувати для управління джерелами живлення.
ДЖЕРЕЛО, ЖИВЛЕННЯ, ПРИСТРІЙ УПРАВЛІННЯ.

Анотація:    Завантажити

Пояснювальна записка:     Завантажити

Розробка блока керування гідравлічною станцією

Автор: Медушівський Ю.А.

Група:  РА-41c

Керівник: cт. викладач Бондаренко Г.І.

Анотація:У даному дипломному проекті була проведена розробка блока керування гідравлічною станцією для управління двома виконавчими пристроями. В дипломному проекті розроблена принципова схема приладу, було максимально використано функціональні можливості мікроконтролера для забезпечення поставленої цілі.
Була проведена розробка конструкції приладу з обґрунтуванням прийнятих конструкторських рішень. Основним функціональним вузлом, розроблюваним у дипломному проекті, була друкована плата. Були проведені усі необхідні конструкторські розрахунки та проведений аналіз технологічних рішень по створенню друкованої плати. Наведено аналіз надійності і теплового режиму установки.
Результатом роботи є набір конструкторської документації, необхідний для виготовлення пристрою на практиці.
Дипломний проект виконаний та оформлений у вигляді пояснювальної записки, яка включає в себе 115 сторінок 5 креслень.

Анотація:     Завантажити

Пояснювальна записка:    Завантажити 

Розробка НВЧ-конвертера

Автор: Небеснюк Д.Д.

Група:  РА-01с

Керівник:  cт.викладач Першин М.О.

Анотація: Дипломний проект викладено на 93 сторінках, які містять 27 ілюстрацій, 20 таблиць, 4 додатки і 20 літературних джерел. Метою проекту є розробка НВЧ конвертера. В роботі проведені конструкторські розрахунки, що підтверджують працездатність приладу. Розроблено комплект конструкторської документації. Розроблений прилад використовують для перенесення частотного спектру НВЧ сигналів.
НВЧ, КОНВЕРТЕР, РАДІОМОНІТОРИНГ

Анотація:     Завантажити

Пояснювальна записка:    Завантажити

Розробка методу частотного планування рухомої РЕС

Автор: Немченко М.О.

Група:  РА-41с

Керівник:  cт. викладач Бондаренко Г.І.

Анотація:  В роботі запропоновано систему завадостійкого вимірювання параметрів артеріального тиску людину. Завадостійкість досягається шляхом поєднання двох методів вимірювання тиску в одній системі: осцилометричного методу з опорним каналом, заснованого на реєстрації просторово-рознесених пульсових сигналів, та тахоосцилографічного методу, заснованого на реєстрацій осциляцій в компресійній манжеті. Приведені результати дослідження роботи системи, яка показала досить високу точність вимірювання артеріального тиску в порівнянні з аускультативним методом, який використовувався як еталон.

Анотація:     Завантажити

Пояснювальна записка:    Завантажити

Розробка блоку живлення стабілізованого джерела постійного струму

Автор: Пушкарьов В.Ю.

Група:  РА-41c

Керівник:   cт.викладач Першин М.О.

Анотація: Дипломний проект викладено на 104 сторінках, які містять 27 ілюстрацій, 23 таблиць, 4 додатки і 12 літературних джерел. Метою проекту є розробка блоку живлення стабілізованого джерела постійного струму. В роботі проведені електро-конструктивні розрахунки та розрахунки, що підтверджують працездатність приладу. Розроблено комплект конструкторської документації. Розроблений прилад доцільно використовувати для живлення РЕА напругою постійного струму.
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ, СТАБІЛІЗОВАНЕ ДЖЕРЕЛО, ЖИВЛЕННЯ, СТУМ, НАПРУГА. 

Анотація:     Завантажити

Пояснювальна записка:    Завантажити

Go to top